GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

TIN TỨC SỰ KIỆN TIN TỨC SỰ KIỆN

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Chi tiết tin tức Chi tiết tin tức

Quyết định số 368/QĐ - UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh V/v Ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh với các cơ quan có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính

18/01/2018 09:59 Số lượt xem: 3