Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh. Sáng ngày 01/10/2018 Trung tâm Hành chính công thành phố trọng thể tổ chức Lễ chào cờ tháng 10 năm 2018;

 
 

Access statistics

Online : 6320
Total visited : 68367575