Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh là cơ quan trực thuộc UBND thành phố Bắc Ninh, được thành lập theo Quyết định số 180/QĐ - UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh. Ngày 04/7/2017, Trung tâm chính thức khai trương đi vào hoạt động.

Về cơ cấu tổ chức:

Bộ máy lãnh đạo gồm: Giám đốc, 02 Phó Giám đốc.

Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm 2 bộ phận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả: gồm 25 quầy thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 252 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực:  Nội vụ, Kinh tế, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Quản lý đô thị, Tư pháp, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Công an, Bảo hiểm xã hội, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.

Bộ phận Hành chính - Tổng hợp: Thực hiện việc báo cáo tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Đảm bảo cơ sở vật chất, hệ thống máy móc, hệ thống công nghệ thông tin hoạt động liên tục; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; trang thông tin điện tử; giải quyết khiếu nại, tố cáo; bảo đảm thực hiện các chế độ với người lao động ..v.v.

Vị trí địa lý: Trung tâm Hành chính công thành phố có trụ sở đặt tại tòa nhà số 09 đường Nguyên Phi Ỷ Lan - phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh (phía Tây Bắc tòa nhà Trụ sở HĐND - UBND thành phố Bắc Ninh).

Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Trung tâm được xây dựng với tổng diện tích: 500 m2 mặt sàn phòng làm việc; Bố trí 25 quầy tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Hai bên cửa ra vào có thiết kế lối đi riêng cho người khuyết tật, công suất phục vụ được khoảng 100 lượt người trong cùng một thời điểm với trang thiết bị được đầu tư hiện đại, đồng bộ với phần mềm “Một cửa điện tử” hiện đại, đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Hệ thống thông tin hướng dẫn, màn hình cảm ứng tra cứu TTHC; Hệ thống lấy số chờ phục vụ, hệ thống thiết bị văn phòng, hệ thống camera an ninh, âm thanh thông báo, ghế chờ với đầy đủ tiện ích như: máy tính in trực tiếp mẫu kê khai, wifi miễn phí và các dịch vụ miễn phí khác… Bố trí bàn tiếp, hướng dẫn công dân chọn TTHC, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Quầy dịch vụ bưu chính công ích phục vụ chuyển kết quả TTHC; dịch vụ photocopy; Hệ thống tổng đài điện thoại trả lời tự động, kết nối với cán bộ tại 15 quầy chuyên môn để tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính; Hệ thống camera bảo đảm theo dõi, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời bảo đảm trông giữ tài sản cho công dân....v.v.

Từ khi được thành lập đến nay, Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh đã đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, từng bước đem lại hiệu quả, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động của cấp chính quyền thành phố. Các thủ tục hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, nâng cao niềm tin, sự hài lòng của tổ chức, công dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính./.