Đoàn cán bộ của Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long đến thăm và làm việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh

03/11/2022 10:00 Số lượt xem: 213

Đoàn cán bộ của Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long đến thăm và làm việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh

Ngày 03-11-2022, Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh đã có buổi làm việc với Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long về việc trao đổi, học tập, nghiên cứu kinh nghiệm cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân khi đến làm việc tại Trung tâm hành chính công thành phố.