Đoàn cán bộ của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương thăm và làm việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh

10/11/2022 10:02 Số lượt xem: 377

Đoàn cán bộ của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương thăm và làm việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh

Ngày 10/11/2022, đoàn cán bộ của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Dương thăm và làm việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh