Đoàn cán bộ của UBND phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đến thăm và làm việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh

11/02/2023 14:30 Số lượt xem: 530

Đoàn cán bộ của UBND phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình thăm và làm việc tại Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh

Ngày 11-02-2023, Trung tâm Hành chính công thành phố Bắc Ninh đã có buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với UBND phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình.