Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ làm việc tại Bắc Ninh

09/03/2018 11:25 Số lượt xem: 339
Ngày 8-12, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do đồng chí Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm Trưởng Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2017 và thực hiện Chỉ thị số 16 của Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tại tỉnh Bắc Ninh.