Người dân đánh giá mức độ hài lòng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến như thế nào?

18/07/2023 07:21 Số lượt xem: 356

 

Chính quyền số tỉnh Bắc Ninh

Người dân đánh giá mức độ hài lòng khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến như thế nào?

15:02 06/07/2023

Việc đánh giá mức độ hài lòng khi giải quyết thủ tục hành chính không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công mà còn góp phần tăng tương tác giữa chính quyền với nhân dân. Để đánh giá, người dân thực hiện theo các bước sau:

 

Người dùng đăng nhập vào hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh tại địa chỉ: http://dichvucong.bacninh.gov.vn.

Bước 1: Sau khi đăng nhập chọn “Khảo sát, đánh giá”

Bước 2: Chọn “ Đánh giá”

Bước 3: Tại Tab “Đánh giá” điền thông tin mã hồ sơ, số định danh và chọn mức độ hài lòng. Sau đó điền mã bảo mật

Bước 4: Nhấn vào “ Đánh giá” để hoàn tất việc đánh giá.

Sau khi gửi đánh giá, người dùng có thể chọn sang Tab “Kết quả” để xem kết quả đánh giá cơ quan thực hiện thực hiện thủ tục hành chính.