Thời sự VTV 1 công bố thành phố Bắc Ninh đạt đô thị loại I
20/03/2018 -  2867